Vitajte na stránkach spoločnosti MERET Slovakia s.r.o.

MERET Slovakia s.r.o.

UŽ 20 ROKOV S VAMI A PRE VÁSM eranie

E lektrických a neelektrických veličín

R iadenie procesov

E xi riešenia

T echnológie pre všetkých

Predstavenie spoločnosti

Naše služby: • navrhujeme snímač

  (meradlo) prevádzkových veličín (tlak, teplota, výška hladiny, prietok a pod.) do štandardného aj výbušného prostredia, pre inertné alebo agresívne látky (kvapaliny, plyny)

 • zobrazíme hodnotu meranej veličiny v mieste merania

  s prenosom na ďalší zber a spracovanie v riadiacom systéme
  (umiestnený napr. v rozvádzači, velíne atď.)

 • riadime, ovládame, regulujeme jednoduché aplikácie

  (príklad: meranie výšky hladiny v studni a následné prečerpávanie do nádrže, udržiavanie nastaveného tlaku vo vzdušníku...) využitím limitných stavov

 • fakturačne meriame

  prietok a spotrebu energetických médií (para, zemný plyn)

Zároveň zabezpečujeme: • montáž a demontáž

  tlakových snímačov a hladinových sond, prietokomerov prípadne iných podobných zariadení za účelom pozáručnej opravy mimo meracieho miesta

 • zapojenie, prvotné nastavenie

  alebo prestavenie zobrazovacích jednotiek a regulátorov

 • technickú podporu, konzultácie, obhliadky

  pripravovaných meracích miest za účelom osadenia snímačov alebo celého nami navrhovaného riešenia

 • výjazdy spojené so zákazníckou podporou


...a ešte oveľa viac, na základe Vašich reálnych predstáv a požiadaviek